Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSOLF

Aktualność danych:

MUSOLF – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (90 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 235 osób, z czego:

111

kobiet

124

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2802. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSOLF w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie47 mężczyzn, 43 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie34 mężczyzn, 22 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).