Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSTAFA

Aktualność danych:

MUSTAFA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (16 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

85

kobiet

115

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.74.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2838. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2811. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSTAFA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie6 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: