Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSTER

Aktualność danych:

MUSTER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (34 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 131 osób, z czego:

64

kobiety

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSTER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie18 mężczyzn, 16 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).