Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSZAŁOWSKA

Aktualność danych:

MUSZAŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to MUSZAŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSZAŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie17 kobiet

  • lubelskie6 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: