Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSZALIK

Aktualność danych:

MUSZALIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (186 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 394 osoby, z czego:

197

kobiet

197

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2726. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2729. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSZALIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie93 mężczyzn, 93 kobiety

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).