Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSZALSKA

Aktualność danych:

MUSZALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (131 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 520 osób, z czego:

520

kobiet

Męska forma nazwiska to MUSZALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2446. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSZALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie40 kobiet

 • kujawsko-pomorskie21 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • lubuskie21 kobiet

 • łódzkie40 kobiet

 • małopolskie26 kobiet

 • mazowieckie23 kobiety

 • opolskie11 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie20 kobiet

 • śląskie82 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie131 kobiet

 • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: