Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSZCZAK

Aktualność danych:

MUSZCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 193 osoby, z czego:

100

kobiet

93

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2848. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSZCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • łódzkie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie41 mężczyzn, 43 kobiety

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).