Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSZCZYŃSKI

Aktualność danych:

MUSZCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

2

kobiety

55

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MUSZCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSZCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie13 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • świętokrzyskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).