Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSZKIET

Aktualność danych:

MUSZKIET – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (76 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 336 osób, z czego:

176

kobiet

160

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2747. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2766. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSZKIET w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubuskie6 mężczyzn, 10 kobiet

 • łódzkie23 mężczyzn, 22 kobiety

 • mazowieckie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • opolskie34 mężczyzn, 42 kobiety

 • podkarpackie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • śląskie30 mężczyzn, 42 kobiety

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • wielkopolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).