Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSZKIETA

Aktualność danych:

MUSZKIETA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (114 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 231 osób, z czego:

119

kobiet

112

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2804. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2814. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSZKIETA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie37 mężczyzn, 31 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie57 mężczyzn, 57 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).