Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUSZTYFAGA

Aktualność danych:

MUSZTYFAGA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 191 osób, z czego:

92

kobiety

99

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUSZTYFAGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 mężczyzn, 37 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie42 mężczyzn, 27 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie18 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).