Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUTA

Aktualność danych:

MUTA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (50 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

40

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie23 mężczyzn, 27 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: