Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUTER

Aktualność danych:

MUTER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (30 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

53

kobiety

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUTER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie13 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie14 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).