Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUTH

Aktualność danych:

MUTH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (48 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

56

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUTH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie24 mężczyzn, 24 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).