Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUTKE

Aktualność danych:

MUTKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

52

kobiety

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUTKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie15 mężczyzn, 17 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).