Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUTKOWSKA

Aktualność danych:

MUTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (7 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

kobiet

Męska forma nazwiska to MUTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).