Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUTTKE

Aktualność danych:

MUTTKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (91 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

52

kobiety

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2871. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUTTKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • pomorskie49 mężczyzn, 42 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).