Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUZALEWSKA

Aktualność danych:

MUZALEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (110 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 201 osób, z czego:

201

kobiet

Męska forma nazwiska to MUZALEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2722. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUZALEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie110 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie30 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • wielkopolskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).