Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUZALEWSKI

Aktualność danych:

MUZALEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (139 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 237 osób, z czego:

237

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MUZALEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2689. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUZALEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie139 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie28 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).