Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUZIŃSKA

Aktualność danych:

MUZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (65 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

122

kobiety

Męska forma nazwiska to MUZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie65 kobiet

  • pomorskie14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie21 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).