Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUZIA

Aktualność danych:

MUZIA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (34 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

65

kobiet

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2853. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUZIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie22 mężczyzn, 12 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).