Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUZNEROWSKA

Aktualność danych:

MUZNEROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: łódzkim (6 osób), śląskim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 12 osób, z czego:

12

kobiet

Męska forma nazwiska to MUZNEROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUZNEROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie6 kobiet

  • śląskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).