Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUZYKIEWICZ

Aktualność danych:

MUZYKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (55 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

84

kobiety

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUZYKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie6 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • podlaskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 7 kobiet

 • wielkopolskie23 mężczyzn, 32 kobiety

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).