Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NĘCKA

Aktualność danych:

NĘCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (173 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 404 osoby, z czego:

256

kobiet

148

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.73.

Żeńska forma nazwiska to NĘCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2713. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2785. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NĘCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie31 kobiet

  • kujawsko-pomorskie36 mężczyzn, 36 kobiet

  • małopolskie78 mężczyzn, 95 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie15 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: