Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NĘCKI

Aktualność danych:

NĘCKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

100

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to NĘCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NĘCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie39 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie20 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).