Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NĘDZIAK

Aktualność danych:

NĘDZIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (20 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 56 osób, z czego:

28

kobiet

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NĘDZIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).