Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NĘDZKA

Aktualność danych:

NĘDZKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (124 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

96

kobiet

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Żeńska forma nazwiska to NĘDZKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2843. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NĘDZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie62 mężczyzn, 62 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie16 mężczyzn, 13 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).