Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NĘDZYŃSKA

Aktualność danych:

NĘDZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (32 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

89

kobiet

Męska forma nazwiska to NĘDZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NĘDZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubelskie32 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie7 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).