Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NĘDZYŃSKI

Aktualność danych:

NĘDZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

104

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to NĘDZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NĘDZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • lubelskie35 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • opolskie6 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • świętokrzyskie5 mężczyzn

  • wielkopolskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).