Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NĘGA

Aktualność danych:

NĘGA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

38

kobiet

37

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2896. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NĘGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie23 mężczyzn, 20 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).