Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NŰRNBERG

Aktualność danych:

NŰRNBERG – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (38 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

24

kobiety

17

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.41.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NŰRNBERG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie15 mężczyzn, 23 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).