Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NADOLSKA

Aktualność danych:

NADOLSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (546 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 2532 osoby, z czego:

2532

kobiety

Męska forma nazwiska to NADOLSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

916. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NADOLSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie106 kobiet

 • kujawsko-pomorskie337 kobiet

 • lubelskie124 kobiety

 • lubuskie29 kobiet

 • łódzkie74 kobiety

 • małopolskie52 kobiety

 • mazowieckie190 kobiet

 • opolskie13 kobiet

 • podkarpackie9 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie546 kobiet

 • śląskie115 kobiet

 • świętokrzyskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie186 kobiet

 • wielkopolskie197 kobiet

 • zachodniopomorskie146 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: