Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NECEL

Aktualność danych:

NECEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (370 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 546 osób, z czego:

285

kobiet

261

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2684. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2672. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NECEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie9 mężczyzn, 13 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie187 mężczyzn, 183 kobiety

 • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • świętokrzyskie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie14 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: