Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NESTER

Aktualność danych:

NESTER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (81 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 420 osób, z czego:

217

kobiet

203

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2752. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2730. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NESTER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie38 mężczyzn, 43 kobiety

  • lubelskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubuskie15 mężczyzn, 19 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie27 mężczyzn, 25 kobiet

  • podlaskie4 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).