Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NEUMANN

Aktualność danych:

NEUMANN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (785 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 4545 osób, z czego:

2378

kobiet

2167

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

992. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1081. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NEUMANN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie68 mężczyzn, 95 kobiet

 • kujawsko-pomorskie338 mężczyzn, 321 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie41 mężczyzn, 54 kobiety

 • łódzkie11 mężczyzn, 8 kobiet

 • małopolskie10 mężczyzn, 19 kobiet

 • mazowieckie39 mężczyzn, 50 kobiet

 • opolskie38 mężczyzn, 39 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 10 kobiet

 • podlaskie9 kobiet

 • pomorskie404 mężczyzn, 381 kobiet

 • śląskie183 mężczyzn, 197 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie193 mężczyzn, 161 kobiet

 • wielkopolskie271 mężczyzn, 294 kobiety

 • zachodniopomorskie74 mężczyzn, 83 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: