Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NGO

Aktualność danych:

NGO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (21 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 281 osób, z czego:

110

kobiet

171

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.64.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2762. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NGO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie11 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: