Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NGUYÊN

Aktualność danych:

NGUYÊN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (2 osoby), łódzkim (2 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

31

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.63.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NGUYÊN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).