Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NGUYEN HONG

Aktualność danych:

NGUYEN HONG – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

26

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.37.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NGUYEN HONG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: