Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NGUYEN VAN

Aktualność danych:

NGUYEN VAN – nazwisko jednoczłonowe. , posiadające przyimek. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 318 osób, z czego:

66

kobiet

252

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2681. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NGUYEN VAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubelskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie35 mężczyzn, 15 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie5 mężczyzn, 11 kobiet

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie9 mężczyzn, 5 kobiet

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: