Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NIEWIEM

Aktualność danych:

NIEWIEM – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

96

kobiet

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2839. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NIEWIEM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie23 mężczyzn, 17 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie22 mężczyzn, 23 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: