Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NOWOSIELSKA

Aktualność danych:

NOWOSIELSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (588 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1950 osób, z czego:

1950

kobiet

Męska forma nazwiska to NOWOSIELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1207. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NOWOSIELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie168 kobiet

 • kujawsko-pomorskie32 kobiety

 • lubelskie134 kobiety

 • lubuskie19 kobiet

 • łódzkie57 kobiet

 • małopolskie54 kobiety

 • mazowieckie588 kobiet

 • opolskie59 kobiet

 • podkarpackie87 kobiet

 • podlaskie10 kobiet

 • pomorskie115 kobiet

 • śląskie130 kobiet

 • świętokrzyskie86 kobiet

 • warmińsko-mazurskie107 kobiet

 • wielkopolskie63 kobiety

 • zachodniopomorskie71 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: