Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NOWOTKO

Aktualność danych:

NOWOTKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 170 osób, z czego:

77

kobiet

93

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2848. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NOWOTKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie34 mężczyzn, 20 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie17 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).