Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NURCZYŃSKA

Aktualność danych:

NURCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

101

kobiet

Męska forma nazwiska to NURCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NURCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 kobiet

 • kujawsko-pomorskie11 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie18 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie17 kobiet

 • świętokrzyskie7 kobiet

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).