Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NURKOWSKA

Aktualność danych:

NURKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (58 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 324 osoby, z czego:

324

kobiety

Męska forma nazwiska to NURKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2645. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NURKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie58 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie42 kobiety

 • małopolskie35 kobiet

 • mazowieckie13 kobiet

 • podlaskie22 kobiety

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie38 kobiet

 • świętokrzyskie30 kobiet

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).