Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NURSKA

Aktualność danych:

NURSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (42 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

140

kobiet

Męska forma nazwiska to NURSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NURSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie37 kobiet

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie6 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie2 kobiety

 • wielkopolskie42 kobiety

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).