Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NURZYŃSKA

Aktualność danych:

NURZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (397 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 979 osób, z czego:

979

kobiet

Męska forma nazwiska to NURZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1994. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NURZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • lubelskie397 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie13 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie290 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie7 kobiet

 • podlaskie8 kobiet

 • pomorskie49 kobiet

 • śląskie43 kobiety

 • świętokrzyskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie16 kobiet

 • wielkopolskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: