Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NURZYŃSKI

Aktualność danych:

NURZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (413 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 929 osób, z czego:

3

kobiety

926

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to NURZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2009. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NURZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

 • lubelskie413 mężczyzn

 • łódzkie10 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn

 • mazowieckie243 mężczyzn

 • opolskie5 mężczyzn

 • podkarpackie7 mężczyzn

 • podlaskie14 mężczyzn

 • pomorskie41 mężczyzn

 • śląskie42 mężczyzn

 • świętokrzyskie15 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie19 mężczyzn

 • wielkopolskie5 mężczyzn

 • zachodniopomorskie23 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: