Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku NUSZCZYŃSKA

Aktualność danych:

NUSZCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 110 osób, z czego:

110

kobiet

Męska forma nazwiska to NUSZCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska NUSZCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • łódzkie21 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • wielkopolskie34 kobiety

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).