Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OŁDAKOWSKA

Aktualność danych:

OŁDAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (257 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 714 osób, z czego:

714

kobiet

Męska forma nazwiska to OŁDAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2252. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OŁDAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie257 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie196 kobiet

 • pomorskie28 kobiet

 • śląskie17 kobiet

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie58 kobiet

 • wielkopolskie10 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: