Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku OCHAB

Aktualność danych:

OCHAB – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (720 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1108 osób, z czego:

566

kobiet

542

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2400. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2399. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska OCHAB w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie35 mężczyzn, 27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubelskie11 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • małopolskie22 mężczyzn, 24 kobiety

 • mazowieckie10 mężczyzn, 15 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie363 mężczyzn, 357 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie21 mężczyzn, 22 kobiety

 • świętokrzyskie16 mężczyzn, 11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 10 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).